Koronaviruksen vaikutus Pykälä ry:n toimintaan

Pykälä ry:n hallitus on seurannut tarkasti Marinin hallituksen linjauksia koronavirukseen (COVID-19) liittyvästä poikkeustilanteesta sekä tänään aluehallintoviraston tekemiä määräyksiä ja suosituksia. Myös HYY on suositellut jäsenjärjestöjään välttämään juhla- ja virkistystapahtumien järjestämistä. Hallitus tiedostaa tilanteen vakavuuden ja pyrkii toiminnassaan ensisijaisesti ajamaan yhdistyksen jäsenistön parasta. Jäsenistön lisäksi hallitus kantaa huolta myös jäsenistön lähipiiristä.

Pykälä ry:n toiminta jäädytetään toistaiseksi valtioneuvoston suosituksen mukaisesti koko kevätkauden ajaksi. Päätös ei ollut helppo, mutta koimme sen ainoaksi vastuulliseksi ratkaisuksi vallitsevissa olosuhteissa. Tältä ajalta yhdistyksen tapahtumat on peruttu tai pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tilannetta kuitenkin seurataan ja päätöksiä tehdään tilanteen kehittymisen mukaisesti.

Suurimmat tapahtumat

Kertun Kepittäjäiset siirretään myöhemmin tiedotettavaan ajankohtaan syyskaudelle. Yleisvaliokunta valmistautuu järjestämään appron sopivana ajankohtana, josta tiedotetaan mahdollisimman pian. Approlipun ostaneiden liput käyvät siirretyillä approilla, ja mikäli lipun jo ostaneelle siirretty päivämäärä ei sovi, peruutusmahdollisuuksista tiedotetaan päivämäärän tarkentuessa.

Pykälä ry:n vuosijuhlat ja sillis pyritään poikkeustilanteen vuoksi siirtämään myöhemmin päätettävään ajankohtaan syyskaudelle. Vuosijuhlamarsalkat, isännät ja hallitus tutkivat mahdollisia ajankohtia ja päätöksistä tiedotetaan mahdollisimman pian. Lipun ostaneilla on suoraan oikeus osallistua siirretyille vuosijuhlille ja sillikselle. Jos uusi päivämäärä ei sovi lipun jo ostaneelle, on tulossa mahdollisuus peruutuksiin, joista tiedotetaan lisää uuden ajankohdan löydyttyä.

Pykäläviikon tapahtumat on lähtökohtaisesti siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Hallitus tutkii, minkä muotoisena tapahtumia voidaan järjestää siirrettyjen vuosijuhlien viikolla syyskaudella. Tutkitaan myös, voidaanko siirrettyjen vuosijuhlien ohessa järjestää KV-viikko jossain muodossa.

Hallinnollinen toiminta

UAV:n ja YVK:n suunnitellut kokoukset on toistaiseksi peruttu. OVK ja YSV kokoustavat tarpeen mukaan tilanteen huomioon ottaen.

OAVK jatkaa toistaiseksi toimintaansa, mutta oikeusapupäivystykseen ei toistaiseksi oteta vastaan paikan päällä asiakkaita. Neuvontaa tarvitsevien toivotaan ottavan yhteyttä oikeusapuasiassa puhelimitse normaalien päivystysaikojen puitteissa tai sähköpostitse osoitteeseen .

Pykälän toimisto on toistaiseksi suljettu, mutta päivystyksiä pyritään jatkamaan heti tilanteen sen mahdollistaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään suunnitellusti 25.3., ja kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat tarkasteltavissa viikkoa ennen toimistolla. Tarkemmat tiedot ja kutsu kokoukseen toimitetaan myöhemmin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Toimisto on auki asiakirjojen tarkastelua varten 17.3. klo 16.30-19. Taloudenhoitajan kvartaalikahvit pidetään suunnitellusti päivää ennen kevätkokousta klo 15-18 juuri asiakirjojen tarkastelua varten. Toimistolla ei ole muita palveluita näinä aikoina.

Pykälän tapahtumatoiminnan jäädyttäminen poikkeustilanteen vuoksi tarkoittaa myös sitä, etteivät yhdistyksen alaiset kerhot voi toistaiseksi järjestää yleisötapahtumia yhdistyksen nimissä. Tässäkin suhteessa asiaa seurataan tilanteen kehittymisen mukaan ja yhteistyössä kerhojen kanssa.

Kerhotilojen käyttö pyritään minimoimaan. Kerhotilat suljetaan jäsenistöltä valmennuskurssien turvallisen toiminnan ja kurssilaisten terveyden takaamiseksi.

Hallitus on äärimmäisen kiitollinen kaikista saamistaan positiivisista ja kannustavista viesteistä viimeisen vuorokauden ajalta, ja pyrkii myös olemaan jäsenistön tukena. Jos asiasta tulee mitä tahansa kysyttävää, hallitus pyrkii vastaamaan parhaansa mukaan. Olemme varmoja, että Pykälä ry tulee nousemaan tämänkin haasteen jälkeen vielä entistäkin suurempana ja kauniimpana.

 

Ystävällisin terveisin,

Yhdistyksen hallitus 2020

 

Valtteri Isola                       Saara Palo                          Tuomas Aho                       Teemu Lehti

 

Johannes Lottonen             Marika Nieminen                Susanna Kankainen           Lauri Teräsvuori

 

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »