Opetuksen kehittämisessä on kuultava opiskelijoita

Koronakriisi on koetellut opiskelijoita hyvin eri tavoilla. Osa kokee aikaisempaa enemmän ahdistusta
ja kurssien suorittaminen tuntuu haastavammalta. Toisaalta monelle etäopiskelu on mahdollistanut
paremmin työn ja opiskelun yhdistämisen. Pykälä ry toivoo, että tiedekunta ei palaa koronakriisin
jälkeen takaisin vanhoihin käytäntöihin, vaan ottaa opiskelijoiden toiveet huomioon opetuksen
kehittämisessä.

“Erityisesti mahdollisuutta osallistua etänä massaluennoille ja luentojen tallentamista tulee jatkaa”,
Pykälän edunvalvontatoimikunta toteaa.

Pykälän, Codexin ja Justuksen opintokyselyssä kartoitettiin vuoden 2020 opintojen sujumista.
Tiedekunta sai arvosanaksi kokonaisuutena 2,48 asteikolla 0–5. Merkittävää oli, että yli 90 %
vastanneista koki, etteivät he voi vaikuttaa opetukseen.

”Tiedekunnan pitäisi kerätä oma-aloitteisesti palautetta kursseilta eikä jättää sitä opiskelijajärjestöjen
vastuulle”, toimikunta ehdottaa.

Vain 31 % vastanneista koki pienryhmätyöskentelyn tukevan oppimista. On harmillista, että
pienryhmien hyödyllisyys vaihtelee myös merkittävästi eri kurssien välillä. Korona-aikana
pienryhmätyöskentelyssä suurimmalla osalla on ollut kamerat pois päältä, jonka takia opiskelija ei
välttämättä edes tiedä kenen kanssa tekee töitä. Tämä ei tue ryhmätyöskentelytaitojen kehittymistä.

“Tulee pohtia, olisiko mahdollista saada pienryhmien tilalle jokin korvaava suoritustapa, esimerkiksi
vertaisarvioitava oikeustapaus tai essee. Selvää kuitenkin on, että tiedekunnan pitäisi huomioida
monenlainen oppijuus jatkossa paremmin”, toimikunta päättää.

Voit tutustua syksyn 2020 opintokyselyn tuloksiin täältä. Tuloksia tullaan käyttämään kuluvan
vuoden edunvalvonnan suunnittelussa. Kyselyyn vastasi 279 opiskelijaa (pykälä 178, codex 54 ja justus 47).

Kiitos kaikille vastaajille sekä kyselyn tulosten koostamisesta vuoden 2020 ON-
vastaavalle Saana Sydänmaanlakalle!

Lisätietoja antaa edunvalvontatoimikunta:

Riina Rönkkö
Opintovastaava

Sofia Selkämaa, Oskari Ruohonen, Jere Mattila
Pykälän edunvalvontavastaavat

()

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »