Tiedekunnan on reagoitava opiskelijoiden lisääntyneeseen pahoinvointiin

Pitkittynyt etäopiskelu näkyy opiskelijoiden arjessa ja jaksamisessa läpileikkaavasti, eikä suurin osa opiskelijoista koe, että heidät huomioidaan korona-arkea sävyttäneissä muutostilanteissa. 

Vastaajista 51,7 prosenttia on kokenut voimakasta uupumusta kuluvan lukukauden aikana.

”On erittäin huolestuttavaa, että yli puolet opintokyselyyn vastanneista on kokenut voimakasta uupumusta syyslukukaudella. Opiskelijoiden hyvinvoinnin on oltava keskiössä kokonaisvaltaisesti kurssien suunnittelusta toteutukseen”, vaatii Pykälän edunvalvontatoimikunta.

Monet opiskelijat kokevat tiedekunnan ja yliopiston etäisenä. Toisaalta etäopinnot ovat tuoneet opiskelijoiden arkeen joustavuutta ja osa pitää etäopintoja mielekkäinä. 

“Etenkin mahdollisuus seurata luento-opetusta etänä tai tallenteilta on pohtimisen arvoinen kysymys myös koronan jälkeisessä ajassa”, Pykälän edunvalvontatoimikunta toteaa. 

Opintokysely kartoitti syyslukukauden 2021 opetusta. Opintokyselyyn vastasi 146 Pykälä ry:n jäsentä, jotka antoivat tiedekunnalle arvosanaksi 2,35. Arvosana on alhaisempi kuin kevään 2021 arvosana. Kuten jo aiemmissa opintokyselyissä on korostunut, yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, etteivät he voi vaikuttaa opetukseen.

”Kurssien käytäntöjä pitäisi yhtenäistää sekä lisätä joustavuutta ja valinnanvapautta”, ehdottaa edunvalvontatoimikunta. 

Vastaajat toivoivat myös kurssitöiden ja tenttien arvioinnin anonymisointia yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Alle 20 prosenttia vastaajista koki nykymuotoisen pienryhmätyöskentelyn tukevan oppimista. Moni kokee ryhmätyöskentelyn näennäiseksi varsinkin etäaikana. Opiskelijat kuitenkin arvostavat ideaa pienryhmien takana.

“Opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä olisi paikallaan kehittää pienryhmien konseptia ja pohdittava vaihtoehtoisia suoritustapoja”, Pykälän edunvalvontatoimikunta ehdottaa.  

Voit tutustua syksyn 2021 opintokyselyn tuloksiin täältä. Tuloksia tullaan käyttämään kuluvan vuoden edunvalvonnan suunnittelussa. Seuraavan kerran opintokysely järjestetään loppukeväästä 2022. 

Edunvalvontatoimikunta kiittää opintokyselyyn vastanneita!

Lisätietoja antaa edunvalvontatoimikunta:

Antti Kaijansinkko

Opintovastaava

Jere Mattila, Eero Roslander, Irene Vuollet

Pykälän edunvalvontavastaavat

()

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »