Yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista

Teetimme jäsenistöllemme viime toukokuussa yhdenvertaisuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tämän hetkistä tilannetta yhdistyksen toiminnassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 161 opiskelijaa. Heistä 14,4 % sanoi kokeneensa häirintää tiedekuntajärjestönsä tapahtumissa viimeisen vuoden aikana, 17,6 % vuotta aikaisemmin. Avoimessa vastauskentässä tätä häirintää tai syrjintää luonnehdittiin pääosin sopimattomana kosketteluna, loukkaavina kommentteina (esim. rasistiset, seksistiset ja homofobiset kommentit) sekä yksilöiden kiusaamisena.

Tiedekunnan toiminta koettiin pääosin asiallisena, kuitenkin 9,4 % vastanneista totesi että on kokenut häirintää tai syrjintää opintojen yhteydessä tai tiedekunnan toiminnassa. Tiedekunnan reagointikeinot yhdenvertaisuusasioissa osoittautuivat kuitenkin tuntemattomiksi useille, vain n. puolet vastanneista tiesi tiedekunnan/yliopiston olemassaolevat reagointikeinot häirintään tai syrjintään liittyvissä ongelmissa. Myös kokemus tiedekunnan halukkuudesta vastaanottaa palautetta oli pääosin negatiivinen. Tiedekunnan toiminnassa ilmenneitä ongelmakohtia viedään eteenpäin tiedekunnan edustajille ja  ongelmiin pyritään kehittämään ratkaisuja yhteistyössä tiedekunnan kanssa.

Koimme kyselyn tulokset erittäin huolestuttavina niin opiskelijatoiminnan kuin tiedekunnankin osalta. Tulosten pohjalta olemme lähteneet kehittämään kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä sen toteutumista Pykälä ry:n toiminnassa. Tämän  tarkoituksena on parantaa jäsenistömme hyvinvointia ja turvallisuutta yhdistyksen sisällä. Pyrimme jatkossa panostamaan etenkin yhdistyksen toimijoiden kouluttamiseen ja ohjeistamiseen aiheesta. Lopulta kuitenkin yhdenvertaisuuden toteutuminen on jokaisen Pykälän jäsenen vastuulla.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa Pykälä ry:n nettisivuilla: https://pykala.fi/wp-content/multiverso-files/5_5a5e121b124b5/Yhdenvertaisuussuunnitelma-Pykälä.pdf.

Haluamme muistuttaa, että Pykälä ry:n kaikessa toiminnassa tulee noudattaa Code of Conductia (https://pykala.fi/wp-content/multiverso-files/1_54335f499eb3c/Pykälä-ry-Code-of-Conduct_final.pdf) Ongelmatilanteista voi ilmoittaa anonyymisti ongelmatilannelomakkeella: (linkki etusivulla) Voit olla myös yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Ongelmatilanteista ilmoittaminen auttaa meitä kehittämään Pykälän toimintaa eteenpäin, sekä auttaa meitä ennaltaehkäisemään ongelmia tulevaisuudessa.

Ystävällisin terveisin,

Yhdistyksen hallitus 2020

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »